Herps in Hawaii
(Reptiles & Amphibians)


Herps Home > Lizards


Chamaeleo calyptratus
Veiled chameleon

Chamaeleonidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Chamaeleo jacksonii
Jackson's chameleon

Chamaeleonidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Gehyra mutilata
Four clawed gecko

Gekkonidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Gekko gecko
Tokay gecko

Gekkonidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Hemidactylus frenatus
House gecko

Gekkonidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Hemidactylus garnotii
Indo-Pacific gecko

Gekkonidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Hemiphyllodactylus typus
Tree gecko

Gekkonidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Lepidodactylus lugubris
Mourning gecko

Gekkonidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Phelsuma guimbeaui
Orange spotted day gecko

Gekkonidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Phelsuma laticauda
Gold dust day gecko

Gekkonidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Phelsuma madagascariensis
Madagascar day gecko

Gekkonidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Anolis carolinensis
Green anole

Iguanidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Anolis equestris
Knight anole

Iguanidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Anolis sagrei
Brown anole

Iguanidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Iguana iguana
Green iguana

Iguanidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Cryptoblepharus poecilopleurus
Mottled snake eyed skink

Scincidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Emoia cyanura
Brown-tailed copper-striped skink

Scincidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Emoia impar
Azure tailed skink

Scincidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Lampropholis delicata
Metallic skink

Scincidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Lipinia noctua
Moth skink

Scincidae
Non-Native

Flickr, Google, Wikipedia
Loading...

Images from Flickr