Starr Environmental
Images by Forest & Kim Starr (Image use policy)
Show Image Info        Sort By Date
Ageratina adenophora (Maui pamakani, pamakani haole)
Artemisia mauiensis (Ahinahina, hinahina)
Artemisia mauiensis var. diffusa (Ahinahina, hinahina)
Bidens mauiensis (Kookoolau)
Bidens menziesii x mauiense (Kookoolau hybrid)
Elaphoglossum parvisquameum (Hoe a Maui, Maui's paddle)
Peperomia mauiensis (?ala?ala wai nui, alaala wai nui)
Pritchardia woodii (Wood's pritchardia)